Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

BẢNG PHÍM TẮT LIGHTROOM CC VÀ PHOTOSHOP CC - 2015

Screen Shot 2015-07-12 at 22.55.09.

Mời anh em download hệ thống phím tắt trên Lightroom CC 2015 Photoshop CC 2015 được setupablogtoday trình bày dạng infoGraphic dễ nhớ và tra dùng khi cần. Hệ thống phím tắt khoa học và phong phú của các phần mềm Adobe nói chung và riêng LR và PS giúp chúng ta rút ngắn thời gian xử lý rất nhiều. Ảnh trong link download bên dưới có độ phân giải đủ lớn để bạn dùng làm hình nền hoặc in ra nếu cần.
  • Mỗi ký tự cần nhấn tổ hợp phím với Command (trên Mac) và Ctrl (trên Windows)
  • Mỗi ký tự là một nhóm công cụ / chức năng, có ghi tên và biểu tượng công cụ dễ hình dung.
Download cả hai LR & PS (High-res PDF): Bấm vào Link

Hoặc:
  1. Adobe Lightroom CC 2015: Download bản high-res PDF: Bấm vào Link này.
  2. Adobe Photoshop CC 2015: Download bản high-res PDF: Bấm vào Link này.
  3. Adobe Premiere Pro CC 2015: Download bản high_res PDF: Bấm vào Link này.
  4. Adobe Illustrator CC 2015: Download bản high_res PDF: Bấm vào Link này.
  5. Adobe After Effects CC 2015: Download bản high_res PDF: Bấm vào Link này.
Mỗi bảng có các bảng nhỏ tổng hợp từng nhóm công cụ / chức năng, ví dụ như:

Screen Shot 2015-07-12 at 22.55.49.


Screen Shot 2015-07-12 at 23.17.52.


Screen Shot 2015-07-12 at 23.17.24.

Nguồn: setupablogtoday
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét