Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ THÊM HOẶC XÓA TÀI KHOẢN ĐÃ LƯU TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI?

Tìm hiểu cách thực hiện:
Cách thiết lập tính năng đăng nhập bằng một lần nhấn trên điện thoại hoặc máy tính bảng:

Khi đăng nhập vào ứng dụng Facebook lần đầu tiên trên thiết bị, bạn sẽ nhìn thấy lời nhắc sử dụng tính năng đăng nhập bằng một lần nhấn thay vì nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu trong tương lai.
Sau khi thiết lập tính năng đăng nhập bằng một lần nhấn, chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện để đăng nhập. Để tăng cường bảo mật, bạn cũng có thể thêm mã khóa gồm 4 chữ số.
Lưu ý: nếu đã loại bỏ lời nhắc hoặc xóa tài khoản đã lưu khỏi điện thoại của mình trước đây, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn đăng nhập bằng một lần nhấn.
Cách đăng nhập hoặc lưu tài khoản khác trên điện thoại hoặc máy tính bảng:

  1. Nhấn vào Đăng nhập vào tài khoản khác ở cuối màn hình đăng nhập
  2. Nhập email hoặc số điện thoại được kết nối với tài khoản
  3. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn vào Đăng nhập
  4. Nếu bạn đang đăng nhập vào ứng dụng Facebook lần đầu tiên trên thiết bị này, hãy nhấn vào OK trên trang Mới! Đăng nhập nhanh hơn để lưu tài khoản
Cách xóa tài khoản khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng:

  1. Nhấn vào Cài đặt đăng nhập ở cuối màn hình đăng nhập
  2. Nhấn vào [Tên của bạn]
  3. Nhấn vào Xóa tài khoản khỏi điện thoại 
  4.  
  5. https://www.facebook.com/help/iphone-app/670304209712363?helpref=faq_content 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét